Nauki i Sztuki – 123 | Przedszkole oraz Żłobek | – Zalasewo / Swarzędz

Oferta żłobka

Wariant adaptacja

czesne dzienne do 12:00

400 PLN

+  stawka żywieniowa. Cena zawiera wszystkie zniżki:  Instytucji, Programu i UMiG

Wariant rozszerzony

czesne dziennie do 10h

70 PLN

 + wyżywienie i zajęciami dodatkowymi. Cena zawiera wszystkie zniżki: Instytucji, Programu i UMiG.

Wariant najlepszy

czesne miesięczne do 10h

w przypadku dostępności miejsc

+  stawka żywieniowa z zajęciami dodatkowymi. Cena zawiera wszystkie zniżki: Instytucji, Programu i UMiG.

Zadatek na poczet opłat

400 PLN

Oferta w ramach czesnego

Zajęcia z zakresu fizyki i chemii odpowiadające na pytania dzieci: dlaczego? Najlepszym sposobem poznania otaczającego nas świata jest jego doświadczanie. Dzieci będą wykonywać proste eksperymenty, dzięki którym dzieci dojdą do wyjaśnienia zachodzących zjawisk. Prowadzne przez nauczycieli ( 1 raz w miesiącu ).

Zabawy prowadzone podczas zajęć ćwiczą aparat artykulacyjny rozwijając go i kształtując (co ma szczególne znaczenie dla rozwoju mowy dziecka), uczą prawidłowego oddechu podczas mówienia, rozwijają percepcję słuchową, wzbogacają słownictwo czynne i bierne, kształtują mowę ekspresyjną. Wspierają rozwój dziecka w zakresie: percepcji wzrokowej, motoryki, pamięci, koordynacji wzrokowo–ruchowej i słuchowo-ruchowej, wspomagają terapię logopedyczną oraz naukę czytania i pisania. Prowadzone przez nauczycieli ( 2 razy w miesiącu ).

Zabawa z rytmem i muzyką, ruchowa rozgrzewka oraz nauka piosenek i wierszyków. Podczas zajęć doskonalimy koordynację ruchową oraz koncentrację. Przy radosnych piosenkach pomagamy rozładować niespożyte pokłady energii maluchów. Prowadzone przez nauczycieli ( 1 raz w  miesiącu  ). 

Nauka klasycznych piosenek. Przy akompaniamencie sprzętu dzieci mają okazję obcować z piękną muzyką oraz spontanicznym tańcem ( 1 raz w miesiącu  )

Zabawy z czasów rodziców, a nawet dziadków, to fantastyczna rozrywka międzypokoleniowa. Celem zajęć jest kształtowanie kontaktów społecznych oraz rozwijanie sprawności ruchowej.

Na zajęciach trenujemy przeróżne umiejętności. Poznajemy memo, bierki, domino, puzzle, bystre oczko, szukamy szczegółów na obrazku, znajdujemy różnice, odtwarzamy zapałkowy układ. Rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą, koncentrację, logiczne myślenie, kreatywność. Mile witamy również liczby i literki. ( 1 raz w miesiącu )

Podczas zajęć wykorzystujemy wybrane elementy metody pracy Marii Montessori. W metodzie tej wychowanie jest rozumiane, jako wspieranie dziecka w rozwoju, wyrażające się w spełnieniu prośby dziecka „pomóż mi samemu to zrobić”. Relacja dziecko-opiekun przebiegają na zasadzie współpracy. Na zajęciach ćwiczymy umiejętności praktyczne życia codziennego oraz sprawność manualną. Wprowadzony na bieżąco w ciągu dnia. 

Julian Tuwim, Jan Brzechwa czy też Maria Konopnicka to towarzysze dzieciństwa wielu pokoleń. Ich twórczość niezmiennie już od pokoleń bawi i uczy. Na zajęciach poznajemy ich twórczość, odnajdujemy ukryte morały i przesłania w ich wierszach. Każde z zajęć przeplatamy elementem plastycznym lub muzycznym. Czytanie bajek ma ogromne znaczenie dla rozwoju emocjonalnego dzieci oraz rozbudzania ich wyobraźni. Łatwe do zapamiętania, wpadające w ucho wierszyki, dzięki którym dzieci ćwiczą pamięć oraz dostrzegają melodię języka, co ma pozytywny wpływa na rozwój mowy. Według uznania nauczyciela. 

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych, podczas których dzieci mają możliwość spróbowania swoich sił w różnych technikach i formach aktywności artystycznej. Tematykę prac dostosowujemy do pór roku i kalendarza ważnych wydarzeń Na zajęciach rozwijamy wyobraźnię oraz wzmacniamy koordynację wzrokowo-ruchową. ( 1 raz w miesiącu ) 

Czytanie bajek pozwala na poznawanie twórczości różnych autorów oraz wyciszenie po aktywnościach dnia codziennego. Według uznania nauczyciela. 

Koncerty Mozaiki to cykl spotkań z różnymi formami sztuki. Spotkania te pełnią rolę artystyczną oraz edukacyjną i realizowane są w oparciu o autorskie scenariusze powstałe we współpracy z profesjonalnymi artystami. Spotkania mają charakter interaktywny – dziecko ma szansę być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą. Konsultantem w zakresie scenariuszy i materiałów dydaktycznych jest dyrygentka i nauczycielka muzyki – Maria Górska. Spotkanie ze sztuką jest dla dzieci swego rodzaju świętem – poza merytoryczną i artystyczną jakością, animatorzy Mozaiki dbają o wizualną stronę spotkań – scenografię i profesjonalne sceniczne oświetlenie. Według ustaleń Dyrekcji. 

Świat muzyki fascynuje i rozwija wrażliwość dzieci. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat gatunków muzyki, zapoznania z rodzajami muzyki jak np. jazz, muzyka klasyczna czy reggae. Według uznania nauczyciela. 

Na zajęciach dzieci poznają różne piosenki w języku angielskim oraz ich tłumaczenia, co pomoże im utrwalić znane już słowa czy zdania oraz szybko przyswoić nowe. Dodatkowo dzieci przy wykonywaniu piosenek używają instrumentów i rekwizytów. Celem zajęć jest poza nauką słówek kształtowanie poczucia rytmu i umuzykalnienie młodych artystów. ( 1 raz w tygodniu ). 

Adaptacja dziecka w nowym środowisku

Pierwsze dni w żłobku.
Pierwsze dni pobytu dziecka w żłobku dla każdego malucha są bardzo trudne. Okres adaptacji do nowego miejsca, otoczenia zależny jest od wielu czynników i tak naprawdę ciężko jest określić ile on będzie trwał. Dla niektórych dzieci będzie trwało to tydzień, dla innych miesiąc lub dłużej. Ważną rolę odgrywają tutaj rodzice ponieważ powinni oni mieć na uwadze, że rozpoczęcie uczęszczania do żłobka przez dziecko to dla niego duże wyzwanie. Nie należy oczekiwać od dziecka że szybko przyzwyczai się do nowego miejsca, osób a przede wszystkim separacji od rodzica. Pozwólmy dziecku spokojnie oswoić się z nową sytuacją jaką jest uczęszczanie do żłobka. Zadaniem rodziców jest zminimalizować stresy związane z nową nieznaną dziecku sytuacją. Dobrze jest wcześniej rozmawiać z dzieckiem o zmianach, które mają nastąpić w jego życiu, mówiąc mu, co je czeka, tłumacząc powody rozłąki. Wskazane, żeby początki kontaktów malucha ze żłobkiem nastąpiły dużo wcześniej niż powrót mamy do pracy, gdyż warto dziecko zapoznawać z nowymi sytuacjami powoli.

Jak powinien zachować się rodzic przy rozstaniu z dzieckiem?
Przy rozstaniach ważne jest, aby rodzice byli zdecydowani, z jednej strony nie spieszyli się by w ten sposób dać dziecku poczucie bezpieczeństwa ale jednocześnie nie przedłużali tego rozstania. Oczywiście dzieci w tym czasie mogą płakać by w ten sposób wyrazić swoje niezadowolenie z rozstania, ale przedłużanie go wzbudzać będzie jeszcze większy niepokój u dziecka. Rodzic powinien dać szansę opiekunom na uspokojenie maluszka, to pozwoli dziecku poczuć się dobrze w nowym miejscu i zaufać osobom, które teraz będą w jego otoczeniu. To z kolei przyspieszy tworzenie ciepłych relacji z opiekunami.

Dlaczego dziecko płacze kiedy zostaje w żłobku?
Dziecko na początku może się skupiać jedynie na rozstaniu z rodzicem, i stąd takie emocje i płacz, ale wcale nie oznacza to, że maluszek nie lubi żłobka. Maluszek może właśnie w ten sposób reagować na zmiany, ale z czasem przyzwyczai się do środowiska, w którym się znalazł. Rodzice martwią się gdy widzą swoje dziecko płaczące zaraz przy powitaniu, to wcale nie musi oznaczać nic złego, często są to po prostu łzy szczęścia z ponownego spotkania z mamą lub tatą a czasem zwyczajne zmęczenie. Taki płacz może również oznaczać, że wszelkie negatywne emocje udało się dziecku odłożyć- chociażby na moment spotkania z rodzicem. Taka reakcja jest bardzo dojrzała emocjonalnie i przyspiesza proces adaptacji w żłobku, gdyż pozwala mu się ona skupić na tym co wokół niego się dzieje i zdobywaniu poczucia bezpieczeństwa.

Plusy uczęszczania do żłobka

  • Dzieci które uczęszczają do żłobka stają się dużo bardziej aktywne.
  • Uczą się interakcji z innymi dziećmi i dorosłymi.
  • Rozwijają współczucie i zrozumienie dla innych.
  • Uczą się zachowania niezależności, ale i współdziałania z innymi dziećmi.
  • Żłobek zapewnia stałość godzin zabawy, posiłków, snu –a to bardzo ważne w prawidłowym rozwoju.
  • Dziecko uczy się przez obserwacje, jakie zachowania są naganne, nieakceptowane, i przynoszące krzywdę innym.