Nauki i Sztuki – 123 | Przedszkole oraz Żłobek | – Zalasewo / Swarzędz

Orzeczenia

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniami:

 • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością np. dotykową
 • z opóźnieniem i zaburzeniami rozwoju mowy
 • ze specyficznymi trudnościami szkolnymi, takimi jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego
 • z ciąż wysokiego ryzyka, przedwcześnie urodzonymi lub znacznie po terminie
 • z niepełnosprawnością umysłową
 • niedowidzącymi i niedosłyszącymi
 • z autyzmem
 • z zespołem Downa, Aspergera, Reta, Williamsa, Turnera, Kinefertera
 • z MPD (mózgowym porażeniem dziecięcym)

Co może nas niepokoić?

 • dziecko jest niespokojne, płaczliwe, ma kłopoty z zaśnięciem
 • ma trudności z samodzielnym piciem, żuciem, przełykaniem pokarmów
 • źle toleruje wykonywanie przy nim czynności pielęgnacyjnych i higienicznych, takich jak: obcinanie paznokci, mycie twarzy, zębów, smarowanie kremem, czesanie
 • wiele czynności samoobsługowych wykonuje z trudem, powoli, niezdarnie
 • ma słabą równowagę: potyka się i upada częściej niż rówieśnicy
 • jest impulsywne, nadwrażliwe emocjonalnie, często się obraża
 • bywa uparte, negatywistyczne
 • wchodząc/schodząc ze schodów częściej niż inne dzieci trzyma się poręczy, niepewnie stawia kroki
 • przejawia duży lęk przed upadkiem lub wysokością