Nauki i Sztuki – 123 | Przedszkole oraz Żłobek | – Zalasewo / Swarzędz

Zerówka

Od września 2021 nasze przedszkole prowadzi zerówkę, dedykowaną dzieciom, które zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 grudnia 2008 są objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przed podjęciem nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Nasza kadra pedagogiczna wspomoże rozwój dzieci tak, aby osiągnęły dojrzałość szkolną.

W naszej zerówce dzieci uczą się dwóch języków, rozszerzonego języka angielskiego oraz języka hiszpańskiego.

Sale wyposażone są w tablicę interaktywną, rzutnik multimedialny, komputer ze stałym łączem do internetu, oraz nagłośnienie, dzięki temu nauka i zabawa staje się bardziej atrakcyjna, a dzieci szybciej i lepiej przyswajają wiedze. Takie połączenie daje bardzo ciekawy zestaw dydaktyczny, którego możliwości nie można z niczym porównać. Zerówkowicze przy rozpoznawaniu figur geometrycznych wciągane są do zabawy poprzez wskazywanie odpowiedniej figury, która zmienia kolor. Przy nauce liczenia wykorzystywana jest np. gra w żabki. Dziecko musi wskazać, na który listek ma skoczyć żabka, by pokonać podaną liczbę listków. Na zajęciach językowych dzieci korzystają z programów przystosowanych do współpracy z interaktywnymi tablicami . Umożliwiają one np. poznawanie nazw kolorów, literek itp. Gra w pary wyrabia spostrzegawczość i uczy nazw przedmiotów. Dzieci korzystają z pisaka, przesuwają wyrazy po tablicy i tak np. uczą się budować proste zdania. Im starsze dzieci tym więcej możliwości. Tablica interaktywna staje się bramą do skarbca edukacyjnych możliwości.

Przedszkole Językowe zaprasza wszystkie dzieci do naszej zerówki, w której w bezpiecznych przedszkolnych warunkach będą realizowały szeroki program nauczania z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

Już przyjmujemy zapisy!

Zapraszamy!