Nauki i Sztuki – 123 | Przedszkole oraz Żłobek | – Zalasewo / Swarzędz

boy-gba8bf88b8_1280

Wizja przedszkola

  • Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców, jest miejscem świetnej zabawy, zdobywania wiedzy oraz pewności siebie.
  • Staramy się dać każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
  • Staramy się cały czas ulepszać i unowocześniać nasze przedszkole, aby dzieci wyniosły z niego jak największy bagaż pozytywnych doświadczeń oraz wiedzy.
  • Chcemy, zapewnić solidne podstawy do kontynuowania nauki języków obcych w miarę możliwości rozwojowych dziecka.
  • Zapewniamy naukę w odpowiednich grupach wiekowych.
  • Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość oraz wrażliwość.
  • Uczymy dzieci poczucia własnej wartości, wiary we własne możliwości oraz koleżeństwa.
  • Staramy się zapewnić wszechstronny rozwój umysłowy, fizyczny, emocjonalny oraz społeczny dziecka

NASZYM NAJWIĘKSZYM DOBREM JEST DOBRO DZIECKA, STARAMY SIĘ PRZYGOTOWAĆ JE DO ODNOSZENIA SUKCESÓW EDUKACYJNYCH I JĘZYKOWYCH NA MIARĘ ICH INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI.