Nauki i Sztuki – 123 | Przedszkole oraz Żłobek | – Zalasewo / Swarzędz

Oferta przedszkola

Wariant podstawowy oraz adaptacja

czesne dzienne do 12:00

400 PLN

z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi.

Wariant rozszerzony

czesne dziennie do 10h

50 PLN

z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi.

Wariant najlepszy

czesne miesięczne do 10h

w przypadku dostępności miejsc

z wyżywieniem i zajęciami dodatkowymi.

Zadatek na poczet opłat

400 PLN

Oferta w ramach czesnego

Dzięki zabawom i ćwiczeniom manualnym z masami plastycznymi, dzieci uczą się i bawią wspomagając w ten sposób rozwój psychiczny, fizyczny i motoryczny. Zajęcia zachęcają dziecko do poznawania samego siebie, rozwijania własnych możliwości i pomagają w odkrywaniu świata pięcioma zmysłami. Prowadzona przez nauczycieli ( 1 raz w tygodniu ) grupa wiekowa dowolna. 

Zajęcia z zakresu fizyki i chemii odpowiadające na pytania dzieci: dlaczego? Najlepszym sposobem poznania otaczającego nas świata jest jego doświadczanie. Dzieci będą wykonywać proste eksperymenty, Prowadzone prze nauczycieli lub osoby z zewnątrz ( 1 raz w miesiącu ) 

Zabawy prowadzone podczas zajęć ćwiczą aparat artykulacyjny rozwijając go i kształtując (co ma szczególne znaczenie dla rozwoju mowy dziecka), uczą prawidłowego oddechu podczas mówienia, rozwijają percepcję słuchową, wzbogacają słownictwo czynne i bierne, kształtują mowę ekspresyjną. Wspierają rozwój dziecka w zakresie: percepcji wzrokowej, motoryki, pamięci, koordynacji wzrokowo–ruchowej i słuchowo-ruchowej, wspomagają terapię logopedyczną oraz naukę czytania i pisania. Prowadzona przez nauczycieli lub osoby z zewnątrz ( 1 raz w tygodniu ).

Zabawa z rytmem i muzyką, ruchowa rozgrzewka oraz nauka piosenek i wierszyków. Podczas zajęć doskonalimy koordynację ruchową oraz koncentrację. Przy radosnych piosenkach pomagamy rozładować niespożyte pokłady energii maluchów. ( 1 raz w mesiącu )

Nauka klasycznych piosenek z wyjątkowo uzdolnionym muzykiem Panią Katarzyną Kołodziejską. Przy akompaniamencie pianina dzieci mają okazję obcować z piękną muzyką oraz spontanicznym tańcem. ( 1 raz w miesiącu )

Na zajęciach poruszamy trudne dla dzieci tematy, takie jak: miłość, dobro, zło, zazdrość. Dzieci wraz z nauczycielem omawiają daną kwestię, a następnie wykonują zadanie pomagające choć trochę zrozumieć im to co dla niech niezrozumiałe. ( 1 raz w miesiącu )

Zabawy z czasów rodziców, a nawet dziadków, to fantastyczna rozrywka międzypokoleniowa. Celem zajęć jest kształtowanie kontaktów społecznych oraz rozwijanie sprawności ruchowej. W zależności od pogody,. 

Na zajęciach trenujemy przeróżne umiejętności. Poznajemy memo, bierki, domino, puzzle, bystre oczko, szukamy szczegółów na obrazku, znajdujemy różnice, odtwarzamy zapałkowy układ. Rozwijamy koordynację wzrokowo-ruchową, motorykę małą, koncentrację, logiczne myślenie, kreatywność. Mile witamy również liczby i literki. Wprowadzamy na bieżąco w ciągu dnia,. 

Dzieci wybierają się w podróż po największych wynalazkach w historii świata. Poznajemy, oglądamy, dotykamy, tworzymy i projektujemy wynalazki. ( 1 raz w miesiącu )

Zajęcia dla dzieci prowadzone wg autorskiego programu o tematyce fizyki i elektrotechniki. Dzieci dowiadują się jak wytwarza się prąd, wykonują proste eksperymenty z prądem, magnesem i elektryzowaniem. ( co drugi miesiąc )

Podczas zajęć wykorzystujemy wybrane elementy metody pracy Marii Montessori. W metodzie tej wychowanie jest rozumiane, jako wspieranie dziecka w rozwoju, wyrażające się w spełnieniu prośby dziecka „pomóż mi samemu to zrobić”. Relacja dziecko-opiekun przebiegają na zasadzie współpracy. Na zajęciach ćwiczymy umiejętności praktyczne życia codziennego oraz sprawność manualną.  Na bieżąco w ciągu dnia. 

Julian Tuwim, Jan Brzechwa czy też Maria Konopnicka to towarzysze dzieciństwa wielu pokoleń. Ich twórczość niezmiennie już od pokoleń bawi i uczy. Na zajęciach poznajemy ich twórczość, odnajdujemy ukryte morały i przesłania w ich wierszach. Każde z zajęć przeplatamy elementem plastycznym lub muzycznym. Czytanie bajek ma ogromne znaczenie dla rozwoju emocjonalnego dzieci oraz rozbudzania ich wyobraźni. Łatwe do zapamiętania, wpadające w ucho wierszyki, dzięki którym dzieci ćwiczą pamięć oraz dostrzegają melodię języka, co ma pozytywny wpływa na rozwój mowy.(według uznania nauczyciela). 

Warsztaty plastyczne dla najmłodszych, podczas których dzieci mają możliwość spróbowania swoich sił w różnych technikach i formach aktywności artystycznej. Tematykę prac dostosowujemy do pór roku i kalendarza ważnych wydarzeń Na zajęciach rozwijamy wyobraźnię oraz wzmacniamy koordynację wzrokowo-ruchową. ( 1 raz w miesiącu ) 

Czytanie bajek pozwala na poznawanie twórczości różnych autorów oraz wyciszenie po aktywnościach dnia codziennego. Według uznania nauczyciela. 

Dzieci uczą się zachowań i podstawowych elementów judo poprzez zabawę. Ćwiczenia bazują na podstawowych elementach z zakresu judo i gimnastyki. Umiejętność bezpiecznego upadania jest przydatna nie tylko na macie, ale również w życiu codziennym, na przykład w trakcie jazdy na rowerze. Wpajanie zasad kultury judo, na przykład szacunek dla partnera, z którym się ćwiczy, czy zakaz wykorzystywania umiejętności technicznych judo poza matą. Nauka odnoszenia zwycięstw (eliminacja takich zachowań jak śmianie się z przegranych, wywyższanie w grupie) oraz porażek (nauka pokory, zrozumienie, że porażka nie jest niczym złym i może nas wiele nauczyć – nie tylko w sporcie, ale również na innych płaszczyznach życia, jest motywacją do cięższej pracy) poprzez wprowadzanie licznych ćwiczeń opartych na rywalizacji sportowej. ( 2 razy w miesiącu )- Firma zewnętrzna.

Koncerty Mozaiki to cykl spotkań z różnymi formami sztuki. Spotkania te pełnią rolę artystyczną oraz edukacyjną i realizowane są w oparciu o autorskie scenariusze powstałe we współpracy z profesjonalnymi artystami. Spotkania mają charakter interaktywny – dziecko ma szansę być zarówno odbiorcą sztuki, jak i jej twórcą. Konsultantem w zakresie scenariuszy i materiałów dydaktycznych jest dyrygentka i nauczycielka muzyki – Maria Górska. Spotkanie ze sztuką jest dla dzieci swego rodzaju świętem – poza merytoryczną i artystyczną jakością, animatorzy Mozaiki dbają o wizualną stronę spotkań – scenografię i profesjonalne sceniczne oświetlenie. W zależności od świąt i okazji. 

W dzieciach drzemie ogromny potencjał, a ich możliwości nauki są nieograniczone. Dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności programowania poprzez doświadczenie i eksperymentowanie. Z pomocą Cubetto, Roboludków oraz specjalnych konstrukcji z LEGO Duplo dzieci zdobywają wiedzę algorytmiczną oraz nabierają wprawy manualnej. Korzystają z graficznego oprogramowania, które ożywia roboty i uczy podstaw logicznego myślenia. ( co drugi miesiąc )

Świat muzyki fascynuje i rozwija wrażliwość dzieci. Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy dzieci na temat gatunków muzyki, zapoznania z rodzajami muzyki jak np. jazz, muzyka klasyczna czy reggae. Według uznania nauczyciela. 

Przybliżanie dzieciom sylwetek ludzi, których odkrycie, talent lub działalność przyczyniło się do ubogacenia historii świata lub sztuki. ( 1 raz w miesiącu ) 

Na zajęciach dzieci poznają różne piosenki w języku angielskim oraz ich tłumaczenia, co pomoże im utrwalić znane już słowa czy zdania oraz szybko przyswoić nowe. Dodatkowo dzieci przy wykonywaniu piosenek używają instrumentów i rekwizytów. Celem zajęć jest poza nauką słówek kształtowanie poczucia rytmu i umuzykalnienie młodych artystów. ( 1 raz w tygodniu )

Celem tych zajęć jest poprawa koncentracji, pomoc w wyciszeniu natłoku myśli, a także rozwijanie umiejętności słuchania samego siebie. Według uznania nauczyciela. 

Zajęcia, na których dzieci poznają różne gry planszowe. Celem zajęć jest rozwijanie logicznego myślenia u dziecka, nauka zdrowego współzawodnictwa oraz współpracy, według uznania nauczyciela. 

Zajęcia kodowania ze Scottie’m to nauka podstaw programowania dla najmłodszych. To wyjątkowe połączenie: aplikacji edukacyjnej z blisko stu zadaniami o rosnącym poziomie trudności i kartonowych, rozpoznawanych przez aplikację klocków służących do pisania programów. Na zajęciach ze Scottie’m: doskonalimy umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, uczymy rozwiązywania skomplikowanych problemów i pracy w grupie, rozwijamy intuicję algorytmiczną. ( 1 raz w miesiącu dzieci 6 letnie )

Akademia Piłkarska to pionierski projekt realizowany przez jedną z największych szkółek piłkarskich w Polsce – Akademię Piłkarską . Wykorzystując doświadczenia w organizacji wydarzeń sportowych oraz kształceniu sportowców już od najmłodszych lat wdrażamy projekt skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. W ramach Akademii w przedszkolach partnerskich organizowane są zajęcia zabawowo-sprawnościowe dla chłopców i dziewczynek w wieku od 3. do 5. roku życia rozwijające koordynacje, postrzeganie, czucie, umiejętności pracy w grupie oraz zdobywanie nawyków dobrej postawy. Partnerem merytorycznym projektu jest największa szkółka piłkarska w Polsce – Akademia . Zapewnia ona najwyższy poziom zajęć dzięki doświadczonej specjalnie przeszkolonej kadrze oraz nowoczesnemu zapleczu technicznemu. Prowadzona przez osoby z zewnątrz. Opłata 60 zł za zajęcia od osoby ( 1 raz w miesiącu ) – firma zewnętrzna.

Adaptacja dziecka w środowisku przedszkolnym

Adaptacja w socjologii oznacza przystosowanie się jednostki społecznej, do​ nowych warunków społecznych i kulturowych, a tym samym do nowego środowiska​ społecznego. Dla dziecka 3, 4-letniego, jak również rozpoczynającego edukację​ przedszkolną w nieco późniejszym wieku, zupełnie nowym środowiskiem jest przedszkole i​ to właśnie przedszkole staje się w rozwoju dziecka niezbędną instytucją w procesie​ prawidłowego przygotowania do wypełniania zadań i funkcjonowania w przyszłym, dorosłym​ życiu.

Dzień, w którym dziecko trafia po raz pierwszy do przedszkola, oddziału​ przedszkolnego – stanowi jedną z najważniejszych chwil w jego dotychczasowym życiu,​ dlatego tez należy zadbać, aby ze strony dorosłych nie wzbudzać lęku czy niepokoju.​ Niedopuszczalne jest straszenie (przedszkolem, szkołą), bowiem dziecko nabiera wtedy​ większych obaw, co może spowodować negatywne skutki. Dziecko musi nabrać zaufania do​ nowych warunków i otoczenia oraz osób, z którymi w przyszłości będzie spędzać swój czas.

Z życzliwością, więc należy przyjąć i wprowadzić go w nowe dla niego środowisko​ przedszkolne, możliwie jak najmniej obciążając stresogennymi czynnikami psychikę dziecka.

Każda zmiana dla człowieka jest trudna, a tym bardziej dla dziecka wstępującego po​ raz pierwszy do przedszkola, często bardzo bolesna. Oznacza, bowiem przede wszystkim​ utratę na kilka godzin osób kochanych i bliskich. Naturalne w takich sytuacjach są przejawy płaczu, krzyku, zamykania się w sobie, odmowa wykonywania pewnych poleceń – są to​ niektóre reakcje dziecka broniącego się przed utratą poczucia bezpieczeństwa, walki o​ własną tożsamość. Dziecko napotyka szereg przeszkód na drodze: rozłączenie z mamą,​ zupełnie nowe otoczenie, nowe zabawki, nowi ludzie, dużo dzieci – są to niekorzystne​ czynniki oddziałujące na dziecko w pierwszych dniach pobytu w przedszkolu. Te przykre​ stany emocjonalne dziecka osłabiają jego aktywność umysłową i chęci do działania. Mogą​ hamować potrzebę nawiązywania kontaktów, wywoływać nieżyczliwy stosunek do innych​ dzieci. Silne przeżycia i wstrząsy uczuciowe odbijają się szczególnie ujemnie na systemie​ nerwowym dziecka. Szczególna rola przypada w tym momencie nauczycielce opiekującej się​ grupą. To ona stopniowo staje się osobą bliską dziecku, akceptowaną i lubianą. A w miarę​ upływu czasu dziecko zaczyna odczuwać radość ze spotkania z życzliwymi opiekunkami w​ przedszkolu.​

Nauczycielki jako osoby nowe zaspakajają podstawowe potrzeby biologiczne i​ psychiczne dzieci. Poprzez różne formy swojej pracy są one dla dzieci źródłem poczucia​ bezpieczeństwa, stabilizacji, zadowolenia, a także radości. Dzieci zaczynają czuć się dobrze​ w świecie dziecięcych zabaw, uroczystości, samodzielnie lub wspólnie z nauczycielką​ rozwiązywanych problemów, w świecie, gdzie odnosi się osobiste sukcesy, ponieważ jest on​ tworzony na miarę potrzeb konkretnego dziecka i konkretnej grupy dzieci.​ Pierwszym krokiem, zmierzającym do zmniejszenia stresu spowodowanego pójściem​ do przedszkola mogą być odwiedziny w placówce razem z mamą przy okazji dokonywania​ zapisu dziecka, aby 1 września nie było to zupełnie nowe otoczenie. Będzie wtedy z​ pewnością okazja dla dziecka, aby zapoznać się z wyglądem swojej przyszłej sali, zabawek,​ a także o ile to możliwe, poznania swojej przyszłej wychowawczyni. Zachowanie osób tam​ pracujących powinno wzbudzać zaufanie dziecka, powinno być naturalne, ponieważ​ wyczuwa ono z łatwością nieszczere gesty, co może spowodować, odwrotne efekty od​ zamierzonych.

Istotne jest, aby nie zostawiać dziecka od razu w przedszkolu na kilka godzin,​ szczególnie w przypadku, kiedy wcześniej nie przebywało ono poza domem w dużej grupie​ rówieśniczej. Jest to zbyt długi czas, z pewnością będzie tęsknić i następnego dnia nie​ zechce zostać. Należy czas pobytu w przedszkolu stopniowo wydłużać. Kiedy malec po​ rozmowie z wychowawczynią nadal stwarza opory, nie może sobie poradzić z samodzielnym​ pobytem w przedszkolu, rodzic powinien wówczas z nim pozostać i czas ten poświęcić na​ zapoznanie go z nowym środowiskiem w zaakceptowaniu nowej sytuacji. Istnieją niekiedy​ sytuacje, w których dziecko manifestuje swój niepokój, ponieważ wie, że może wymusić na​ rodzicach pożądane przez siebie zachowanie.​ Ważne jest stwarzanie możliwości stopniowego usamodzielniania dziecka, aby w​ przyszłości nie napotykało ono na trudności i czuło się w miarę swobodnie w otoczeniu.

Ta​ rola przypada szczególnie rodzicom, zanim dziecko trafi do przedszkola. Chodzi o to, aby​ pewne czynności dziecko uczyło się wykonywać samodzielnie bez udziału dorosłych, mimo​ że wykonywać je będzie niezdarnie i powoli. Niejednokrotnie dzieci nawet sześcioletnie,​ kiedy po raz pierwszy pojawiają się w oddziale zerowym, nigdy nie miały w ręku kredki,​ plasteliny lub pędzla, nie potrafią nawet wykonać prostych czynności samoobsługowych. To​ rodzice muszą pamiętać, aby dziecko zapoznać z tego typu przyborami, zapoznać z​ wykonaniem pewnych podstawowych czynności, bowiem dziecko, kiedy się znajdzie w​ nowym otoczeniu, styka się z zupełnie nowymi rzeczami, nie chce wówczas podjąć próby​ pokonania trudności, ponieważ się boi, iż nie zdoła pokonać zadania, a „wszyscy będą to​ widzieć”. Samodzielność w zaspokajaniu podstawowych potrzeb ułatwia dziecku adaptację​ do przedszkola. Jeżeli dziecko jest sprawne i samodzielne, to jego zależność od osób​ dorosłych maleje, nie oczekuje pomocy od innych, a to wszystko sprzyja lepszemu​ przystosowaniu. Pewną przeszkodą w przystosowaniu jest również nie rozumienie pojęcia​ czasu przez dzieci 3-letnie, czasem i nieco starsze. Abstrakcją są dla nich określenia „mama​ przyjdzie za 3 godziny, trochę później”. Dlatego ważne jest, aby wprowadzić przyjemną​ atmosferę, bowiem przeżycia przyjemne pobudzają aktywność psychiczną, ruchową dziecka,​ dzięki której szybciej zapomni o rodzicach i domu.

Ogromną rolę pełni postawa wychowawcy wobec dziecka. My wychowawcy jesteśmy​ po to, aby wspierać, poświęcić mu tyle czasu ile potrzebuje i kiedy najbardziej nas​ potrzebuje. Do takich chwil należą przede wszystkim pierwsze dni pobytu w przedszkolu, od​ których zależna jest dalsza pomyślna współpraca z dzieckiem oraz moment rozstania się z​ rodzicem. Ten moment jest o tyle ważny, iż dziecko musi zapomnieć o rozstaniu, musi być w​ tym czasie czymś ciekawym zajęte.

Z racji różnych zachowań rodziców, pełnych obaw, o swoje dzieci, uważam, że​ bardzo ważne są następujące rady dla rodziców. Oto kilka z nich:​ 1. Przygotowując dziecko do przedszkola należy w domu dużo o tym rozmawiać. Należy​ opowiadać, że może bawić się z kolegami, rysować, lepić, budować. Nie należy​ dzieci straszyć przedszkolem, np., jeżeli będziesz niegrzeczny pani postawi cię do​ kąta lub w przedszkolu musisz wszystko zjadać.
2. Dziecko wcześniej powinno widzieć przedszkole, wskazany jest pobyt z rodzicami w​ sali, ogrodzie przedszkolnym.
3. Dziecko powinno z rodzicami dokonać zakupów do przedszkola.
4. Jeżeli do tej pory dziecko nie rozstawało się z rodzicami powinna być zostawione u​ dziadków lub znajomych na kilka godzin, gdyż w przeciwnym razie przedszkole​ będzie mu się kojarzyło z pierwszym rozstaniem.

Moje wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym pozwala​ wyciągnąć pewne wnioski, których przestrzegać powinien każdy wychowawca pracujący z​ przedszkolakami szczególnie, jeśli chodzi o okres adaptacyjny w przedszkolu:

  • nigdy nie „wyrywać” dziecka z objęć rodziców,
  • umożliwiać rodzicom pobyt w sali przedszkolnej,
  • umożliwiać wcześniejsze zabieranie dziecka do domu,
  • uwzględniać indywidualne potrzeby dzieci posiadania ulubionych swoich zabawek,poduszeczek, przebywania ze starszym rodzeństwem,
  • uwzględniać indywidualne nawyki żywieniowe dzieci,
  • udostępnić dziecku telefon, kiedy dzwoni mama, czy ktoś bliski,
  • indywidualna nauka korzystania z łazienki,

Z pewnością efektem takiego postępowania będzie szybsze i łagodniejsze​ zaaklimatyzowanie się dzieci w przedszkolu oraz wzbudzenie zaufania do pracowników​ przedszkola.

Dobrze zorganizowany pierwszy okres pobytu dziecka w przedszkolu mógłby​ znacznie zmniejszyć, a nawet przyczynić się do uniknięcia przez niektóre dzieci płaczu i​ związanego z tym stresu. Gdy organizacja dnia w przedszkolu przebiega bardzo sprawnie, to​ dzieci mają mało czasu na smutek, są zajęte, ich czas jest wypełniony i wtedy nawet po​ całym dniu spędzonym z dala od rodziców, przeważnie z uśmiechem ich witają.​ Prawidłowa organizacja dnia w przedszkolu oraz postawa wychowawcy wobec dziecka​ odgrywają ważną rolę w procesie adaptacji dziecka. Nauczyciel – wychowawca zawsze​ wspiera każde dziecko i poświęca mu czas w sytuacjach, kiedy najbardziej tego potrzebuje,​ ale w procesie adaptacji czyni to jeszcze większym zaangażowaniem.

Przemyślany i dobrze prowadzony proces adaptacyjny, w który włączeni są wszyscy,​ dla których najważniejsze jest dziecko i jego dobro w każdym tego słowa znaczeniu,​ gwarantuje powodzenie w realizacji tego procesu oraz odniesienie sukcesu pedagogicznego.

Przedszkole daje dziecku możliwość wspólnej nauki z rówieśnikami. Każde z dzieci​ niesie ze sobą inny bagaż słownictwa, gier, zabaw oraz inny sposób zachowania, czy​ charakter. Jeżeli proces nauki przez zabawę odbywa się pod okiem nauczycieli to mamy​ gwarancję pełnego rozwoju dziecka na wielu płaszczyznach jego osobowości.

LITERATURA

1. Jadwiga Lubowiecka, „Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola”​ WSIP Warszawa 2000.
2. Landy, M. Kwiatowska, Z. Topińska: Rozwój i wychowanie dziecka w wieku​ przedszkolnym. Nasza Księgarnia 1970.
3. J. Lubowiecka: Wybrane problemy wczesnej edukacji. Olsztyn 1997.
4. I. Papaj „Pierwszy dzień w przedszkolu”, M. Lewandowska „Wspomagam rozwój​ trzylatka”w „Wychowanie w Przedszkolu” 7/2001
5. B. Łęgowska „Najmilszy dzień w przedszkolu” w „Wychowanie w przedszkolu” 8/2000