Nauki i Sztuki – 123 | Przedszkole oraz Żłobek | – Zalasewo / Swarzędz

Naszym celem jest

 • zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych,
 • zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa,
 • zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej i pielęgniarskiej,
 • prowadzenie żywienia dzieci zgodnie z obowiązującymi normami,
 • współdziałanie z rodzicami w sprawach opieki i wychowania celem ujednolicenia metod żywienia i pielęgnacji,
 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci,
 • informowanie na temat funkcjonowania i zdrowia dziecka,
 • prowadzenie zajęć edukacyjno – wychowawczych i rozwojowych w salach i na powietrzu,
 • zapewnienie doraznej pomocy psychologicznej i metodycznej,
 • kształtowanie samodzielności,
 • indywidualne podejście do każdego dziecka, poszanowanie jego godności i intymności,
 • uczenie zasad współpracy w grupie oraz właściwych relacji z rówieśnikami,
 • uczenie komunikowania się z otoczeniem,
 • przygotowanie dziecka do pobytu w przedszkolu.

Naszym zadaniem jest

Specjalnie przygotowane zajęcia pozwalają na rozwijanie mowy dziecka, poszerzania słownictwa oraz zapoznawanie dzieci z podstawowymi pojęciami ułatwiającymi zrozumienie dzieciom świata dorosłych. Wesołe ćwiczenia i zabawy pozwalają im rozwijać procesy myślowe takie jak: pamięć, uwaga, koncentracja, zaj. ruchowe, muzyczne, plastyczne prowadzone są w formie wesołych zabaw i ćwiczeń, dzięki czemu dzieci bardzo je lubią i biorą w nich aktywny udział. Wszystko to odbywa się w sposób wykorzystujący naturalną wrażliwość i ciekawość dzieci.

Chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na śmiałe, dobrze radzące sobie w życiu maluchy, mające właściwy kontakt z otoczeniem i dobrze czujące się we współczesnym świecie. Zależy nam, aby dzieci były zadowolone, szczęśliwe, uśmiechnięte i radosne. Zrobimy wszystko, aby maluchy czuły się u nas bezpieczne i kochane.