Nauki i Sztuki – 123 | Przedszkole oraz Żłobek | – Zalasewo / Swarzędz

Ramowy plan dnia

PRZEDSZKOLE

6:30 - 8:15
Własna aktywność dzieci
 • zabawy w kącikach zainteresowań,
 • wykonywanie zadań indywidualnych,​
 • czynności porządkowe,​
 • pomoc w przygotowaniu do zajęć,​
 • ćwiczenia i zabawy ruchowe.
8:15 - 8:30
Przygotowanie do śniadania,
 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.
8:30 - 9:00
Pierwsze śniadanie
9:00 - 9:30
Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
9:30 - 10:30
Zajęcia dodatkowe wynikające z planu (j. angielski, rytmika, papieroplastyka)
10:30 - 10:45
Przygotowanie do posiłku
 • czynności porządkowo – higieniczne
10:45 - 11:00
Drugie śniadanie
11:00 - 11:45
Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową
12:30 - 13:00
Przygotowanie do obiadu, Obiad
12:30 - 13:00
Grupy młodsze:​
 • odpoczynek poobiedni,​
 • kwadrans na bajkę.​
Grupy starsze:​
 • relaksacja przy muzyce,
14:30 - 15:30
Zajęcia dodatkowe wynikające z planu
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych,​
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci,​
 • zabawy tematyczne,​
 • zabawy w terenie.
15:30 - 16:00
Przygotowanie do podwieczorku
 • zabiegi higieniczne, czynności porządkowe. Podwieczorek​
16:00 - 17:30
Zabawy indywidualne i grupowe, rozchodzenie się dzieci do domu.

Rozkład dnia w przedszkolu według nowej podstawy programowej

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

 • co, najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela)
 • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe)
 • jedna piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne
 • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie ( czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne) Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

ŻŁOBEK

6:30 - 8:20
Schodzenie się dzieci do żłobka
Zabawy indywidualne w kącikach zainteresowań
8:20 - 8:30
Czynności higieniczno – sanitarne
8:30 - 9:00
Śniadanie
9:00 - 10:30
Zajęcia plastyczne, zajęcia rytmiczno muzyczne oraz językowe
10:30 - 11:00
Zabiegi higieniczne, drugie śniadanie
11:00 - 12:20
Pobyt na świeżym powietrzu
Gry i zabawy organizowane przez nauczyciela oraz inspirowane przez dzieci w ogrodzie przedszkolnym lub sali w zależności od warunków atmosferycznych
12:20 - 12:30
Zabiegi higieniczne
12:30 - 13:00
Obiad (dwu daniowy)
13:00 - 14:50
Drzemka
14:50 - 15:00
Zabiegi higieniczne
15:00 - 15:30
Pierwszy podwieczorek
15:30 - 17:00
Zabawy na placu zabaw (jeżeli pogoda pozwala), zabawy dowolne w sali
17:00 - 17:20
Drugi podwieczorek
17:20 - 17:30
Zabawy dowolne według zainteresowań, rozchodzenie się dzieci do domu